OMV | kapvergunning - Van Der Graesenlaan 26

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Vanessa Leeman
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 8 dennen
locatie: Van Der Graesenlaan 26
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021029626
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.