OMV | kapvergunning - Velsterheide 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Dirk Ceulemans
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: vellen van twee esdoorns
locatie: Velsterheide 1
beslist op: 06/09/2021
bekendmaking loopt van: 13/09/2021 -13/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021139533
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.