OMV | kapvergunning - Victorielaan 63

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Melanie janssen
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee wilgen, vijf berken, twee fijnsparren, twee Amerikaanse vogelkersen en één den
locatie: Victorielaan 63
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021050300
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.