OMV | kapvergunning - Vogelzang 13

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Rudi Mennens
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee inlandse eiken
locatie: Vogelzang 13
beslist op: 21/12/2020
bekendmaking loopt van: 30/12/2020-30/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020162659
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.