OMV | kapvergunning - Voorne 29

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: René Van Bree
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: vellen van vijf fijnsparren
locatie: Voorne 29
beslist op: 10/02/2020
bekendmaking loopt van: 13/02/2020 - 14/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020015383
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.