OMV | kapvergunning - Wandelweg 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Josée Verdyck
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één berk
locatie: Wandelweg 20
beslist op: 26/04/2021
bekendmaking loopt van: 03/05/2021 - 03/06/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021069954
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.