OMV | kapvergunning - Wandelweg 89

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Albert Mariën
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 39 coniferen
locatie: Wandelweg 89
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 05/07/2021 - 05/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021095510
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.