OMV | kapvergunning - Wilgenlaan 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Robert Buket
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één wilg en één eik
locatie: Wilgenlaan 19
beslist op: 21/06/2021
bekendmaking loopt van: 28/6/2021 - 28/7/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021104790
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.