OMV | kapvergunning - Zandstraat 30

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: ICARE, Information and Computer Aided Re-engineering
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: vellen van dennen.
locatie: Zandstraat 30
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021022243
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.