OMV | kijkwoning - Zandstraat 131

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Peter Kenis
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een kijkwoning met kantoorruimte en aanleg parking
locatie: Zandstraat 131
beslist op: 28/06/2021
bekendmaking loopt van: 05/07/2021 - 05/08/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021065879
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.