OMV | landbouwbedrijf - Medelaar 11

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hans Cools
toelichting: Gehele overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: overname van een bestaand landbouwbedrijf
locatie: Medelaar 11
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020076016
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.