OMV | Malle uitbreiding en verbouwing sporthal - Pc Bethaniën

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmaus
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een bestaande sporthal en aanpassing en wijziging van gasopslag
locatie: Pc Bethaniën
beslist op:  03/02/2020
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: Vlaamse Overheid
projectnummer: OMV_2019112186
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.