OMV | meergezinswoning - Bethaniënlei 1, Handelslei 157

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nicodemus Gosselin
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 6 appartementen, handelsruimte en ondergrondse garage na sloping van de bestaande bebouwing
locatie: Bethaniënlei 1, Handelslei 157
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020174782
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.