OMV | meergezinswoning - Karel Uytroevenlaan 26A

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: A.W. PROJECTONTWIKKELING
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 3 woongelegenheden en exploitaite van een ingedeelde inrichting (bronbemaling)
locatie: Karel Uytroevenlaan 26A
beslist op: 21/12/2020
bekendmaking loopt van: 30/12/2020-30/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020091641
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.