OMV | milieuvergunning + foliestal - Geleg 155

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Aerts-Schellekens
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een foliestal voor schapen, het uitbreiden van een bestaande foliestal, het regulariseren van sleufsilo’s en vaste mestopslag, het aanleggen van verharding en een infiltratiezone en het toevoegen (nieuw) of veranderen (door uitbreiding of vermindering van reeds vergunde activiteiten) en het vroegtijdig hernieuwen van de reeds vergunde activiteiten voor een termijn van onbepaalde duur
locatie: Geleg 155
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020166856
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.