OMV | omheining - Boterbloemlaan 24

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nanou Leroy
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een omheining in thermowood
locatie: Boterbloemlaan 24
beslist op: 12/04/2021
bekendmaking loopt van: 14/04/2021 - 14/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021058653
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.