OMV | ontharding PC Bethanië (slopen gebouwen)

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmaüs
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: slopen gebouwen
locatie: Bethaniënlei 2 - 8c 
beslist op:  10/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: Vlaamse Overheid
projectnummer: OMV_2019149271
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.