OMV | overdekt terras - Kleine Wandelweg 6

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jan Lambrechts
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het bouwen van een overdekt terras aan de achtergevel van de woning
locatie: Kleine Wandelweg 6
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020179489
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.