OMV | overkapping - Handelslei 55

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ambiente
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een overkapping op het terras
locatie: Handelslei 55
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021008641
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.