OMV | overkapping - Liersebaan 56

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Patrick De Feyter
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanbouwen van een overkapping aan de achtergevel van de woning
locatie: Liersebaan 56
beslist op: 27/12/2021
bekendmaking loopt van: 30/12/2021 - 30/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021162287
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.