OMV | overkapping terras - Handelslei 196

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Luc Hendryckx
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een overkapping bij het bestaande terras
locatie: Handelslei 196
beslist op: 21/12/2020
bekendmaking loopt van: 30/12/2020-30/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020155670
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.