OMV | parking - Bethaniënlei 8C

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmaüs
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: de aanleg van een nieuwe parking bestaande uit waterdoorlatende grasdallen en wegenis in asfalt
locatie: Bethaniënlei 8C
beslist op: 6/15/2020
bekendmaking loopt van: 23/06/2020 - 23/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020030623
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.