OMV | pergola - St. Antoniusbaan 125

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Dirk Verhelst
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanbouwen van een pergola aan de achtergevel van de woning
locatie: St. Antoniusbaan 125
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021184733
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.