OMV | plaatsen veranda - Kerkhoflei 3

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Louis Van Goylen
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het plaatsen van een veranda aan de woning
locatie: Kerkhoflei 3
beslist op:  09/03/2020
bekendmaking loopt van: 12/03/2020 - 11/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020027730
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.