OMV | poolhouse - Jachthoornlaan 34

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nico Heylen en Sandy Mertens
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (GP)
onderwerp: het bouwen van een poolhouse
locatie: Jachthoornlaan 34
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020060676
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.