OMV | prijzenbord - Handelslei 274-276

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Luc Zagers
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een prijzenbord
locatie: Handelslei 274-276
beslist op: 14/12/2020
bekendmaking loopt van: 17/12/2020 - 17/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020146854
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.