OMV | reclametotum - Raymond Delbekestraat 373

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Antoine Spauwen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een kleinschalige reclametotum
locatie: Raymond Delbekestraat 373
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020123014
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.