OMV | regularisatie en radioantennemast - Achterstraat 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Liesbeth Verstreken
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de regularisatie van een gebouw voor de technische dienst van de gemeente Zoersel en het plaatsen van een radio-antennemast
locatie: Achterstraat 18
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020092425
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.