OMV | regularisatie - Mathias Joostenslaan 3

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Carina Peeters
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het regulariseren van 2 aanbouwen aan de woning
locatie: Mathias Joostenslaan 3
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020167208
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.