OMV | regularisatie paardenstallen - Herentalsebaan 47

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: André Bertha Verstappen

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de regularisatie van paardenstallen met therapiepiste en de exploitatie van een ingedeelde inrichting
locatie: Herentalsebaan 47
beslist op: 20/12/2021
bekendmaking loopt van: 27/12/2021- 27/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021121224
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.