OMV | regularisatie - Risschotlei 30

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: KATZ
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het regulariseren van een bijgebouw
locatie: Risschotlei 30
beslist op: 11/9/2020
bekendmaking loopt van: 19/11/2020 - 19/12/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020125741
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.