OMV | regularisatie woning - Spechtendreef 51

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Pieter Peerlings 
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: de regularisatie van een eengezinswoning
locatie: Spechtendreef 51
beslist op:  13/01/2020
bekendmaking loopt van:  18/01/2020 - 17/02/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019159234
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.