OMV | regularisatie zwembad - Baron de Caterslaan 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kasper Heeres
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2
onderwerp: de regularisatie van de aanleg van een zwembad
locatie: Baron de Caterslaan 4
beslist op: 19/04/2021
bekendmaking loopt van: 21/04/2021 - 21/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021063469
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.