OMV | reptielen - Zoerselsteenweg 15A

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Bart Kusé
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het houden van max 30 reptielen en/of amfibieën 
locatie: Zoerselsteenweg 15A
melding is ongegrond, niet rechtsgeldig verklaard op:  03/02/2020 
bekendmaking loopt van:  08/02/2020 - 09/03/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020006093
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.