OMV | rijwoning - Kwikaard 8

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jenthe Mertens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een rijwoning en afzonderlijk bijgebouw
locatie: Kwikaard 8
beslist op: 13/12/2021
bekendmaking loopt van: 23/12/2021-23/1/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021180488
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.