OMV | samevoegen 2 appartementen - Karel Uytroevenlaan 13

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Geys Vastgoedprojecten
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het samenvoegen van 2 vergunde appartementen tot 1 ruim appartement op de 1e verdieping van een meergezinswoning
locatie: Karel Uytroevenlaan 13
beslist op: 20/12/2021
bekendmaking loopt van: 27/12/2021- 27/01/2022
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021177769
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.