OMV | schuilhok - Halmolenweg 98

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: De Poorter Cleo
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een schuilhok voor paarden
locatie: Halmolenweg 98
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020068345
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.