OMV | slopen - Halle-Dorp 39

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Yves Henri Paula Van Pelt
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het slopen van een woning
locatie: Halle-Dorp 39
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020077270
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.