OMV | slopen - Handelslei 218

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Rita Frans
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het slopen van een woning en aanhorigheden
locatie: Handelslei 218
beslist op: 7/12/2020
bekendmaking loopt van: 17/12/2020 - 17/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020139667
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.