OMV | stallen voertuigen - Oostmallebaan 81

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Carmoy Peter
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het stallen van voertuigen
locatie: Oostmallebaan 81
beslist op: 08/03/2021
bekendmaking loopt van: 16/03/2021 - 16/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021027013
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.