OMV | stoppen zorgwoning - Medelaar 75

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Carina Verhaegen
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het stopzetten van de functie zorgwonen binnen de bestaande woning
locatie: Medelaar 75
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021132567
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.