OMV | terras + houten schutting - Raymond Delbekestraat 141

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Raymond Simons
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanleg van een terras en de plaatsing van een houten schutting
locatie: Raymond Delbekestraat 141
beslist op: 5/4/2020
bekendmaking loopt van: 08/05/2020-08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019162815
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.