OMV | terras - Risschotlei 31

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Joannes Petrus Elias
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanleg van een terras tussen de woning en het zwembad
locatie: Risschotlei 31
beslist op: 21/06/2021
bekendmaking loopt van: 28/6/2021 - 28/7/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021098931
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.