OMV | totem kantoor - Kapellei 136

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kantoor Vets-Nuyts
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het plaatsen van een gevelreclame en een reclametotem
locatie: Kapellei 136
geweigerd op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019145481
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.