OMV | tuinberging - Jacobslaan 105

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Greet Willekens en Jan Verbergt
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019
onderwerp: het bouwen van een tuinberging met kelderverdieping
locatie: Jacobslaan 105
beslist op: 6/15/2020
bekendmaking loopt van: 23/06/2020 - 23/07/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020053442
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.