OMV | tuinhuis - Amazonelaan 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jozef Deproost
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een tuinhuis
locatie: Amazonelaan 20
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020079318
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.