OMV | uitbreiding - Epicialaan 6

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: ABRAXAS
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: het uitbreiden van de bestaande woning met kapsalon en bureauruimte
locatie: Epicialaan 6
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020079445
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.