OMV | uitbreiding vakantieverblijf - Paardenmarkt 17

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tom Mertens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning
locatie: Paardenmarkt 17
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020105135
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.