OMV | uitbreiding woning - Karel Uytroevenlaan 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Danny Aerts
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het uitbreiden van de woning met bureelruimte
locatie: Karel Uytroevenlaan 27
beslist op:  02/03/2020
bekendmaking loopt van: 03/03/2020 - 03/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020025763
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.