OMV | veranda - Berkenlaan 36

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Myriam De Feyter
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: Berkenlaan 36
beslist op: 19/04/2021
bekendmaking loopt van: 21/04/2021 - 21/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021063392
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.